Introductie
Programma
Praktische informatie
Inschrijven

Introductie

Zaterdag 6 november zal opnieuw een digitale Raad op Zaterdag plaatsvinden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (NVvR) nodigen u uit om verschillende interactieve sessies over actuele onderwerpen te volgen.

Het programma is speciaal voor (deel/duo)raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, fractiemedewerkers, griffiers en griffiemedewerkers.

Programma

Zaterdagochtend 6 november zijn er drie rondes met workshops die vanuit Microsoft Teams zullen worden gefaciliteerd.

Ronde 1: 10.00 – 10.50 uur
Ronde 2: 11.00 – 11.50 uur
Ronde 3: 12.00 – 12.50 uur

Maximaal aantal deelnemers per sessie: 40 personen

Programma zaterdag 6 november 2021

Ronde

Tijd

Titel

1.1

10.00 – 10.50 uur

Grip op de begroting
Hoe houd je als raadslid grip op de gemeentefinanciën en hoe kun je je het best voorbereiden op de begrotingsbehandeling? Tijdens deze interactieve online sessie bieden we raadsleden nieuwe inzichten op dit gebied. Jan Verhagen, specialist op het gebied van het Gemeentefonds en voormalig raadslid, gaat in deze online sessie in op hoe financiën van gemeenten in elkaar zitten, waar de stuurruimte zit bij een begroting en waar u in deze tijden van coronamaatregelen en tegemoetkomingen vanuit het Rijk rekening mee dient te houden.
Spreker: Jan Verhagen

1.2

10.00 – 10.50 uur

Participatie in de praktijk
Met de huidige maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, denk aan de energietransitie en de Omgevingswet, verandert er veel in het dagelijks leven van inwoners. Dit leidt tot een grote behoefte vanuit inwoners om invloed uit te oefenen op de democratische besluitvorming. Daarbij beseffen gemeenten dat een sterke lokale democratie om continue aandacht en onderhoud vraagt, om mee te kunnen bewegen met de nieuwe uitdagingen. Het is juist nu van belang dat gemeenten inwoners blijven betrekken bij de ontwikkelingen in de samenleving. Uit de praktijk blijkt dan ook dat dit verdergaat dan alleen inspraak bij de voorbereiding van beleid en dat gemeenten hierbij nadenken over en streven naar een stevige inrichting van participatie. Hoe pak je dat aan “participatie in de praktijk” en wat heb je nodig? Samen met Berenschot maakte we als VNG een praktische handreiking en een concept - participatieverordening. In deze sessie nemen we je mee in de verschillende stappen en leren we ook graag van goede praktijkvoorbeelden. Frank Speel van de VNG heeft praktische tips voor u als raadslid en is op zoek naar goede praktijkvoorbeelden.
Spreker: Frank Speel

1.3

10.00 – 10.50 uur

De hamer in de regiokamer
Het is voor veel raadsleden lastig om grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Volgens sommigen is er dan ook weinig gemeenschappelijks aan. Hoe komt dit en wat is er aan te doen voor u als raadslid? Prof. dr. Marcel Boogers (Universiteit Twente) gaat in deze interactieve sessie met in u gesprek over hoe u als raadslid meer zicht en grip krijgt op uw gemeenschappelijke regelingen.
Spreker: Marcel Boogers

2.1

11.00 – 11.50 uur

Digitale Toegankelijkheid
Digitale dienstverlening is niet voor iedereen meteen een toegankelijke dienstverlening. 25% van onze inwoners heeft te maken met een beperking. Bijvoorbeeld ouderen, mensen met een (tijdelijke) beperking en mensen met minder digitale vaardigheden lukt het niet altijd om gebruik van gemeentelijke websites en andere digitale kanalen te maken. Daarom is de Europese Richtlijn Digitale Toegankelijkheid per 1 juli 2018 omgezet naar Nederlandse wetgeving: het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid (BDTO). De VNG informeert en adviseert de portefeuillehouders (burgemeesters en wethouders) actief over succesvolle implementatie van BDTO.

Uw gemeente is verplicht om haar websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten actief digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Maar wat zijn de wettelijke eisen precies? Hoe kunt u nagaan hoe digitoegankelijk uw gemeente is? En welke andere wetgeving heeft te maken met digitale toegankelijkheid?
In deze workshop informeren we u over het BDTO. Wat houdt het in en wat betekent het voor uw gemeente? U krijgt tips over wat u als raadslid kunt doen om de dienstverlening naar de burgers en ondernemers van uw gemeente toegankelijk te maken.
Sprekers: Marlies Klooster en Yousuf Yousufi

2.2

11.00 – 11.50 uur

Hoe krijgt u zicht op jeugdzorg?
De jeugdzorg is sinds 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeenten en dus ook van de gemeenteraad. Tekorten, dreigende wachtlijsten, vele samenwerkingspartners; het is taaie materie. Tijdens deze workshop krijgt u van het NJi (Nederlands Jeugdinstituut) verschillende tips en handvatten om zicht te krijgen op de jeugdzorg. Ook wordt er ingaan op uw rol als raadslid.
Spreker: NJi

2.3

11.00 – 11.50 uur

Hoe staat het met de macht en tegenmacht op lokaal niveau?
Er wordt landelijk veel gesproken over macht en tegenmacht binnen de democratie, maar hoe is het gesteld met de macht en tegenmacht op lokaal niveau? Hoe is het bijvoorbeeld gesteld met de informatievoorziening en hoe kun je dit als raadslid verbeteren? In deze workshop worden er parallellen en lessen getrokken uit de landelijke politiek voor u als raadslid.
Spreker: John Bijl

3.1

12.00 – 12.50 uur

Digitale participatie: hoe te gebruiken?
Praktische workshop om de mogelijkheden te verkennen hoe digitale participatie kan worden ingezet als invulling van de meervoudige democratie. Hoe helpt het ons als gemeenteraad, waar liggen de kansen en waar de valkuilen? Jeroen Bruijns, VNG projectleider Lokale Digitale Democratie, neemt je mee in de digitale wereld met concrete toepassingen.
Spreker: Jeroen Bruijns

3.2

12.00 – 12.50 uur

De nieuwe wet inburgering: kansen en mogelijkheden voor gemeenten
De nieuwe wet inburgering geeft gemeenten een regierol in de uitvoering. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeraars gedurende de inburgering en kunnen daarmee het verschil voor deze groep maken. De nieuwe wet biedt gemeenten verschillende mogelijkheden en kansen en de gemeenteraad heeft hierbij een belangrijke kader stellende en controlerende rol. In de sessie nemen wij gemeenteraadsleden graag mee in de nieuwe wet, de mogelijkheden en kansen die de wet biedt en wat de rol van de gemeenteraad hierbij kan zijn.
Spreker: Petra Ginjaar en/of Nienke Tebbens, Daan Hendrikson

Praktische informatie

Deelname is gratis.

De sessies zullen digitaal plaatsvinden via Microsoft Teams. U krijgt een aantal dagen van tevoren een link toegestuurd waarmee u de sessie(s) kunt bijwonen. U hoeft hiervoor geen app te downloaden, dit kan via uw webbrowser.

Contact
Mocht u nog vragen hebben, dan vernemen wij die natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met VNG Connect via vngconnectcongressen@vng.nl of telefonisch via 070 - 373 84 58.

Inschrijven

U kunt zich via onderstaande link inschrijven.

Direct inschrijven